دختره با ۱۲۰کیلو وزن توی قسمت علایق زده :ورزشهای رزمی!
یاد پاندای کونگ فو کار افتادم....

***********bo2biajok1.blogfa.com**************

مورد داشتیم به رولت خامه ایی میگفته کیک حلقه ایی
خدایا اینو کجای دلم بذارم

***********bo2biajok1.blogfa.com**************

مورد داشتیم دختره بعد از ولنتاین مغازه عروسک فروشی زده......به جون تو اگه دروغ بگم.....مغازشم همین سر کوچس تازه نمایندگی فعال در سراسر کشور هم میخواد

***********bo2biajok1.blogfa.com**************

مورد داشتیم طرف یاعلی نگفته ولی عشق رو آغاز کرده !
به همین برکت قسم:)

***********bo2biajok1.blogfa.com**************

مورد داشتیم پسره میخواسته بره عروسی دوستش
که یک دفعه میبینه
.
.
.
.
.
.
.
.
ارایش اون با عروس یکی بوده
:

***********bo2biajok1.blogfa.com**************

مورد داشتیم ایرانسل رو تو گوشیش عشقم سیو کرده .....7575 رو شبنم......8282 رو بیتا......PISHVAZ رو شقایق و غیره

***********bo2biajok1.blogfa.com**************

مورد داشتیم بخاطر مناطق محروم از گاز بخاری خونه رو هیچ خاموش کرده
تو برف و کولاک کولر رو هم روشن کرده

***********bo2biajok1.blogfa.com**************

مورد داشتیم خانواده دختره ترم اولی باهاش دعوا کردن چرا تو برفا اومدی خونه میموندی دانشگاه نهار هم مرگ میکردی

***********bo2biajok1.blogfa.com**************

مورد داشتیم پسره تو کلاس فیزیک به حرفای استاد گوش داده............. بد تر اینکه به عمه ی استاد هم کاری نداشته ............حالا جوون و خام بوده شما جدی نگیرید من خودم قول میدم که تکرار نشه

***********bo2biajok1.blogfa.com**************

مورد داشتیم دختره  تو امتحان رانندگی میخواسته دنده عقب بره به جای این که دستشو بندازه پشت صندلی انداخته گردن افسر